Najlepšie nové filmy prichádzajú v roku 2016

Rok 2015 sa rýchlo blíži ku koncu a zvyšuje sa aj očakávanie týkajúce sa pripravovanej zábavy, technológií, výrobkov, prístrojov a telefónov. V tis