Monday.com Project Management Tool Review

Monday.com Project Management Tool Review Monday.com je nástroj na riadenie projektov založený v roku 2012 a uvedený na trh ako nezávislé spustenie v roku 2014.