Opraviť iPad Inbox zmizol, Ako obnoviť

Používatelia iPadu čelia problému, že ich doručená pošta iPad náhle zmizla spolu so všetkou hudbou. Užívatelia si neuvedomujú dôvod, pre ktorý to stojí, a sú veľmi znepokojení. Takto je možné získať späť iPad a hudbu, ktorá zmizla.

Opraviť iPad Inbox zmizol, Ako obnoviť

Predvolená pošta

Ak používate predvoleného poštového klienta, skontrolujte, či je v ňom uvedený váš e-mailový účet. Prejdite na Nastavenia svojho iPadu a potom choďte na Pošta, Kontakty a Kalendár. Na tejto karte skontrolujte, či je uvedený váš e-mailový účet a či je posúvač pošty nastavený na zobrazenie pošty. Na karte Predvolený účet v časti Nastavenia tiež nastavte svoj e-mailový účet ako predvolený. To môže vyriešiť, že doručená pošta iPad zmizla.

iTunesAk ste v iPade zmizli hudbu, ak ste synchronizovali svoj iPad s iTunes a váš iTunes nie je nastavené na synchronizáciu hudby, odstráni všetku hudbu z vášho zariadenia. Preto, keď pripájate váš iPad k iTunes, uistite sa, že je iTunes nastavená na synchronizáciu hudby. Tým by ste zabránili strate hudby na iPade.

Tlačidlo Upraviť v aplikácii MailAk chcete obnoviť zmiznutú doručenú poštu iPad, použite tlačidlo úpravy v poštovej aplikácii. V pravom hornom rohu aplikácie kliknite na tlačidlo Upraviť. Potom pridajte priečinok doručenej pošty znova do svojho zoznamu poštových priečinkov klepnutím na kruh vedľa neho. Do kruhu sa pridá začiarknutie, čo znamená, že priečinok doručenej pošty bol pridaný do vášho zoznamu poštových priečinkov. Nakoniec klepnite na Hotovo a vo vašej e-mailovej aplikácii sa zobrazí priečinok doručenej pošty.

nakupovanie conga

ReštartovaťReštartovanie iPadu môže vyriešiť takmer 90% problémov týkajúcich sa iPadu. Pokúste sa reštartovať váš iPad súčasným stlačením vypínača a tlačidla domov, až kým sa reštartuje, t. J. Nezobrazí sa logo Apple.Ak je tlačidlo Domovská stránka nefunkčné alebo ak nefunguje pomocný dotyk na iPade, nechajte batériu vybiť až do konca a potom iPad nabite; tým sa reštartuje váš iPad. Môžete tiež povoliť tlačidlo domov pomocou asistujúceho dotyku, prejdite na nastavenia svojho iPadu a potom choďte na Všeobecné. Teraz klepnite na prístupnosť a potom prejdite na pomocný dotyk. Na karte pomocného dotyku aktivujte prepínač AssistiveTouch. Na displeji sa zobrazí sivé pole s kruhom, klepnite naň. Teraz stlačte a podržte digitálne tlačidlo Domov, ktoré sa objaví súčasne s tlačidlom napájania, a reštartujte iPad.

Ďalším riešením na reštartovanie iPadu, ak je tlačidlo Domov rozbité, je ísť do nastavení vášho iPadu a potom prejsť na Displej a Jas. Teraz môžete zapnúť alebo vypnúť „tučné písmo“. Týmto sa váš iPad reštartuje.

Toto jednoduché riešenie reštartu telefónu dokáže opraviť zmiznutú doručenú poštu iPad a zmiznutú hudbu.